Vi i Sverige lever med hög smittorisk. 2021-05-17 upptäcktes. 3.652 nya fall.
Antalet smittade minskar när munskydd används vid trängsel.

Sverige har nu 4000 fler döda än normalt i andra länder.
Viruset är livsfarligt för äldre. Många av dessa vägras dessutom vård på sjukhus.
Ju fler som smittas ju fler dör säger de riktiga experterna.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar åtgärder som om det vore
en vanlig influensa. Så är det inte, det är ett dödligt virus som kräver mer respekt.


Jämförelse med Andalucia, som har 8,4 miljoner, där har 572.977 hitills smittats.

Fram till idag har 9.932 dött och igår upptäcktes 1.498 nya fall.


I Andalucia har det varit utegångs- och rese-förbud. Köpa mat och rasta hunden var tillåtet.
Nu har dessa förbud upphävts och antalet smittade ökar. Munskyddstvång fortsätter.
Utegångsförbudet för hela Spanien började 200315 och antalet dödsfall steg fram till 200402

Nu har antalet, som smittats dagligen, ökat kraftigt både i  Andalucia och Sverige.
Den 8 november infördes nya restriktioner i Andalucia. Barer och restauranger stänger kl. 18.00.
och reseförbud mellan städer införs. Utegångsförbud införs nattetid. Munskydd är obligatoriskt.
Restriktionerna gav resultat med 3000 färre smittade per dag.I Sverige sätts smittade i karantän och äldre uppmanas stanna hemma.
Nägot utegångs- och rese-förbud finns inte.
Antalet smittade per dag fortsätter att öka. Rekommendationer hjälper inte.


Sverige har drabbats hårdare än övriga nordiska länder.
Få restriktioner har medfört att många smittats och dött.

Vaccin är ett gammalt beprövat trick, flockimmunitet är inte det.
Vanligt, innan vaccin uppfanns, med miljoner döda vid svåra pandemier.

Exempel på beslut som följer regeringens intentioner:
"Smittar bara när man har symptom"
”skyddsutrustning behövs inte på personalen” -
”munskydd skyddar inte” -
”ålderdomshemsboende behandlas på ålderdomshemmet”.
 
Spanjorerna har kommit med flera råd för att minska smittan.Trots dessa anvisningar ökar smittan i Spanien åter efter att
rese- och utegångs-förbud avskaffats.

Covid-19 har nu spridits över hela världen och antalet smittade bara ökar. Vi väntar på
att ett vaccin skall bli klart. I Ryssland och England har man börjat att vaccinera.
Det skall vara verksamt till 95% och ges med två sprutor med tre veckors mellanrum.

När jag har fått mina två sprutor kommer jag att avsluta denna rapportering.

Mer statistik för olika länder finns här:
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries