2020-08-03
Hittills har 81.012 smittats i Sverige. Vi lever fortfarande med hög smittorisk.
Ju fler som smittas ju fler dör. I helgen upptäcktes 590 nya fall.
Antalet döda av Covid-19 ökar fortfarande (5744).


Sverige har nu 5000 fler döda än normalt i andra länder.
Viruset är livsfarligt för äldre. Många av dessa vägras dessutom vård på sjukhus.
Ju fler som smittas ju fler dör säger de riktiga experterna. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar åtgärder som om det vore en vanlig influensa.
Så är det inte, det är ett dödligt virus som kräver mer respekt.


Jämförelse med Andalusien som har 8,4 miljoner men enbart 17.500 smittade.
I Andalucia råder utegångs- och rese-förbud. Köpa mat och rasta hunden är tillåtet.
I Sverige sätts smittade i karantän och äldre uppmanas stanna hemma.
Nägot utegångs- och rese-förbud finns inte. Antalet smittade överstiger här 68.000.

Sverige har drabbats hårdare än övriga nordiska länder.
Få restriktioner har medfört att många smittats och dött.

Nu kan man se resultatet från de olika tillvägagångssätten:

Vaccin är ett gammalt beprövat trick, flockimmunitet är inte det.
Vanligt, innan vaccin uppfanns, med miljoner döda vid svåra pandemier.

Exempel på beslut som följer regeringens intentioner:
"Smittar bara när man har symptom"
”skyddsutrustning behövs inte på personalen” -
”munskydd skyddar inte” -
”ålderdomshemsboende behandlas på ålderdomshemmet”.


Boende där betalar bara en fjärdedel av sina kostnader. Resten betalar kommunen.
Ohållbart i längden.Utegångsförbudet för hela Spanien började 200315 och antalet
dödsfall steg fram till 200402
Därefter sjunker antalet döda per dag enligt nedan.
Visar att åtgärden med utegångsförbud var befogad.


I Spanien har nu antalet, som smittats dagligen, minskat kraftigt.
Restriktionerna börjar tas bort. Andalucia är nu i Fas 3.


Spanjorerna har kommit med flera råd för att minska smittan.