2020-09-24
Hittills har 90.289 smittats i Sverige. Vi lever fortfarande med hög smittorisk.
Igår upptäcktes 533 nya fall, därmed ökar i antal smittade per dag.
Nu har vi fått 5878 döda av Covid-19.


Sverige har nu 5000 fler döda än normalt i andra länder.
Viruset är livsfarligt för äldre. Många av dessa vägras dessutom vård på sjukhus.
Ju fler som smittas ju fler dör säger de riktiga experterna.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar åtgärder som om det vore
en vanlig influensa. Så är det inte, det är ett dödligt virus som kräver mer respekt.


Jämförelse med Andalusien, som har 8,4 miljoner, där 55.205 hittils har smittats.
Fram till idag har 1742  dött och igår upptäcktes 1484 nya fall.
I Andalucia har det varit utegångs- och rese-förbud. Köpa mat och rasta hunden var tillåtet.
Nu har dessa förbud upphävts och antalet smittade ökar. Munskyddstvång fortsätter.Catalonien med Barcelona har hittills 122.320 smittade och 5780 döda.
Deras folkmängd är 8.5 miljoner och kan också jämföras med oss.
Det är den värst drabbade provinsen i Spanien.

Utegångsförbudet för hela Spanien började 200315 och antalet
dödsfall steg fram till 200402
Därefter sjunker antalet döda per dag.
Visar att åtgärden med utegångsförbud var befogad.

I Sverige sätts smittade i karantän och äldre uppmanas stanna hemma.
Nägot utegångs- och rese-förbud finns inte.
Sverige har drabbats hårdare än övriga nordiska länder.
Få restriktioner har medfört att många smittats och dött.

Vaccin är ett gammalt beprövat trick, flockimmunitet är inte det.
Vanligt, innan vaccin uppfanns, med miljoner döda vid svåra pandemier.

Exempel på beslut som följer regeringens intentioner:
"Smittar bara när man har symptom"
”skyddsutrustning behövs inte på personalen” -
”munskydd skyddar inte” -
”ålderdomshemsboende behandlas på ålderdomshemmet”.

Spanjorerna har kommit med flera råd för att minska smittan.Trots dessa anvisningar ökar smittan i Spanien åter efter att
rese- och utegångs-förbud avskaffats.